Žák pozoruje a odhaluje detaily fotografie, vysvětlí souvislosti jednotlivých detailů s příběhem fotografie, třídí informace, srovnává své domněnky se skutečným příběhem fotografie.

Co se děje za plotem?

Doporučený věk: +10 let

Čas: 11–18 minut

Anotace aktivity: V průběhu aktivit budou žáci pracovat s detaily fotografie, formulovat svoje tvrzení a hledat pro ně důkazy na fotografii, odhalovat příběh fotografie a na závěr se dozví skutečný příběh fotografie.

Pomůcky: fotografie, dataprojektor či interaktivní tabule, papíry, tužky, pastelky, pera skutečný příběh fotografie k promítnutí

Doporučení: Ujistěte žáky, že žádné jejich tvrzení, domněnka, otázka a odpověď, která v průběhu této aktivity zazní, není špatně, chybně a ani nebude nijak hodnocena. Interakce s fotografií je zcela individuální záležitostí a jakákoli reakce na obrazový materiál je správná a opodstatněná. Při této aktivitě by nikdo neměl žáka a jeho výstup hodnotit.

Průběh aktivity

1. Hledejte, zachyťte a vysvětlete (5-10 minut)
Promítněte žákům pomocí dataprojektoru či na interaktivní tabuli fotografii v co největším formátu a kvalitě.

Zadání pro žáky:

Podívejte se na fotografii. Vyberte si jednu postavu z obrázku a představte si:

  • Co daná postava skrze kukátko asi vidí?
  • Co daná postava cítí?
  • Co na fotografii vás přimělo si to myslet?

Své domněnky si nakreslete nebo zapište, dle vlastních preferencí.

Možná se některým žákům bude na první otázku lépe odpovídat kresbou a na další dvě písemně. Nechte je vybrat si vlastní způsob jak nejlépe zachytit své domněnky.

2. Odhadujte a sdílejte (4-5 minut)

Zeptejte se žáků, co se podle nich děje na fotografii, proč si to myslí, jaké důkazy na fotografii k tomu nalezli. Společně o tom chvíli debatujte.

3. Odhalte skutečný příběh (2-3 minuty)

Odhalte žákům skutečný příběh fotografie a sdílejte, jak se jim podařilo příběh odhadnout a na základě čeho.

Skutečný příběh fotografie:

Nečekaná atrakce za plotem

Jak se mění hlavní město? Tradiční místa v centru Prahy mizí, zato vznikají stále nové a nové obchody a služby. Stejně tak původních obyvatel ubývá, ale o turisty zde není nouze. Kufr na kolečkách je jedním ze symbolů cestování. Přesně jako ten na obrázku, na kterém návštěvníci metropole zvědavě pozorují stavbu na Václavském náměstí. Někdy Karlův most nestačí, lákavou podívanou nabídne i staveniště. Co všechno turisté v Praze hledají? Jaký dopad má měnící se prostředí na život v centru? To jsou otázky, které si kladl autor fotografie.