Na základě práce s fotografií a jejího detailního pozorování rozvíjet vizuální gramotnost žáků. Analyzovat a zmapovat environmentální problém, na který fotografie poukazuje. Hledat souvislosti s místem, kde žáci žijí. Informovat o problému prostřednictvím krátké zprávy.

Žák pozoruje a odhaluje detaily fotografie, vysvětlí souvislosti jednotlivých detailů s příběhem fotografie, třídí informace, srovnává své domněnky se skutečným příběhem fotografie.

Dostatek vody

Doporučený věk: 13-19 let

Čas: 2 x 45 minut

Anotace lekce: Lekce se skládá ze dvou vyučovacích hodin. První hodina je zaměřena na práci s fotografií a rozvoj vizuální gramotnosti žáků. Představuje techniku dělení fotografie na popředí, střed a pozadí, která pomáhá detailnímu pozorování fotografie a prohlubuje tím porozumění fotografii.

V rámci této hodiny se žáci na základě práce s fotografií pokusí odhadnout příběh, který fotografie zachycuje. Odhalení skutečného příběhu fotografie nastane až na začátku druhé hodiny. V té se již dále pracuje s environmentálním problémem zachyceným na fotografii – problematika dostatku a dostupnosti vody. Na základě práce s videem se žáci dozvědí, jak se problémy s vodou projevují u nás, co je jejich příčina a co mohou dělat, aby přispěli k řešení. V rámci hodiny budou pracovat s daty a vyzkouší si tvorbu grafu. Pokusí se najít inspirující příklad, který budou sdílet s veřejností.

Pomůcky: Dataprojektor/interaktivní tabule, pracovní list, mobil, texty, fotografie

Doporučení: Aby žáci mohli adekvátně číst a interpretovat fotografii, je potřeba ji s nimi sdílet ve vysoké kvalitě. Nejlepším způsob je projekce fotografie dataprojektorem na bílé pozadí (interaktivní tabuli). Další možnosti je sdílení prostřednictvím moderních technologií na zařízení každého žáka. V takovém případě má žák možnost si fotografii různě přibližovat a posouvat a lépe číst její detaily. Fotografie by měla zůstat promítnuta/k dispozici po celou hodinu.

Stáhněte si celou lekci.