Žák pozoruje a odhaluje detaily, záměr a příběh fotografie, srovnává své domněnky se skutečným příběhem fotografie.

V cizí kůži

Doporučený věk: 12+ let

Čas: 18–24 minut

Anotace aktivity: V průběhu aktivity budou žáci pozorovat fotografii, vcítí se na chvíli do kůže zvířete na fotografii a pokusí se odhadovat, co zvíře v danou chvíli vidí, slyší, cítí… Na základě svých domněnek a pozorování fotografie se pokusí odhadnout, kde a proč byla fotografie pořízena, a své domněnky porovnají se skutečným příběhem fotografie.

Pomůcky: fotografie, dataprojektor či interaktivní tabule, papíry, tužky, pastelky, pera a skutečný příběh fotografie k promítnutí

Doporučení: Ujistěte žáky, že žádné jejich tvrzení, domněnka, otázka a odpověď, která v průběhu této aktivity zazní, není špatně, chybně a ani nebude nijak hodnocena. Interakce s fotografií je zcela individuální záležitostí a jakákoli reakce na obrazový materiál je správná a opodstatněná. Při této aktivitě by nikdo neměl žáka a jeho interakci s fotografií hodnotit.

Stáhněte si celou aktivitu.