Žák pozoruje a odhaluje detaily fotografie, vysvětlí souvislosti jednotlivých detailů s příběhem fotografie, třídí informace, srovnává své domněnky se skutečným příběhem fotografie.

Zpustošená krajina

Doporučený věk: +12 let

Čas: 20 – 27 minut

Anotace aktivity: V průběhu aktivit budou žáci objevovat detaily na fotografii, hledat souvislosti a odhalovat skutečný příběh fotografie. Vyzkouší si zachytit objekt svého zájmu na fotografii pomocí rychlé kresby z různých úhlů pohledu. Písemně zaznamenají, co z fotografie vyčetli. Ve svých tvrzeních se budou snažit rozlišovat fakta od domněnek, pokusí se odhadnout, co se na fotografii děje. Nakonec odhalí skutečný příběh fotografie.

Pomůcky: fotografie, dataprojektor či interaktivní tabule, papíry na kreslení i psaní, tužky, pastelky, pera, skutečný příběh fotografie k promítnutí

Doporučení: Ujistěte žáky, že žádné jejich tvrzení, domněnka, otázka a odpověď, která v průběhu této aktivity zazní, není špatně, chybně a ani nebude nijak hodnocena. Interakce s fotografií je zcela individuální záležitostí a jakákoli reakce na obrazový materiál je správná a opodstatněná. Při této aktivitě by nikdo neměl žáka a jeho výstup hodnotit.

Průběh aktivity

1. Hledejte (1 minuta)
Promítněte žákům pomocí dataprojektoru či na interaktivní tabuli fotografii v co největším formátu a kvalitě.

Zadání pro žáky:

Podívejte se na fotografii. Co vám padlo hned do oka? Na co jste zaměřili svou pozornost jako první? Vyberte si konkrétní detail (postavu, objekt, jev…). Slovem nebo krátkou větou si zapište, co to je.

2. Zachyťte (5-10 minut)

Rozdejte žákům papíry, tužky, pastelky na kreslení.

Zadání pro žáky:

Pečlivě objekt svého zájmu pozorujte. Pomalu jej zkuste zachytit pomocí kresby z různých úhlů pohledu (v detailu, vzdáleně, ve vztahu s okolím, osamoceně…).

Poznámka: Nemusíte se snažit o perfektní kresbu ani se stresovat, pokud kreslení není úplně vaše silná stránka. Cílem tohoto kroku je objevování a odhalování detailů na fotografii, nikoli tvorba výtvarného díla. emoce.

3. Vysvětlete (5 minut)

Zadání pro žáky:

Nakreslili jste to, co vás na fotografii nejvíce zaujalo? Výborně. Napište odstavec, ve kterém zodpovíte následující otázky

  • O co se jedná? Jakou souvislost má vybraná část s ostatními objekty na fotografii?
  • Co se na fotografii děje? Jaký příběh vypráví?

4. Myslete kriticky (2-3 minuty)

Vezměte si barevné tužky a podtrhněte jednou barvou informace ve vašem textu, které jsou nespornými fakty. Jinou barvou pak podtrhněte vaše domněnky, názory, emoce.

 5. Sdílejte a ptejte se (5 minut)

Zeptejte se žáků, zda by někteří chtěli sdílet své domněnky o tom, co se děje na fotografii. Debatujte s nimi, co z fotografie je vede k tomu, že si to myslí? I ostatní pak mohou sdílet své nápady. Zeptejte se žáků, jaké další otázky v souvislosti s fotografií je ještě napadají?

6. Odhalte skutečný příběh (2–3 minuty)

Odhalte žákům skutečný příběh fotografie (promítnutím textu nebo přečtením) a sdílejte s žáky nakolik se jim podařilo ve svých textech přiblížit skutečnému příběhu fotografie. Co je překvapilo?

Skutečný příběh fotografie:

Obrázek zkázy

V červnu roku 2021 zasáhlo jih Moravy tornádo. Silný vítr zničil stovky domů a obrátil naruby život obyvatelům několika vesnic. Někteří lidé dokonce přišli o život. Nebyl to však jen příběh zkázy, ale také okamžité pomoci, které se zasaženým oblastem dostalo. Na místo ihned dorazili hasiči, záchranáři, ale i dobrovolníci. Peněžní sbírka lámala rekordy. Svou důležitou roli měli i fotografové. Ti informaci o neštěstí předali lidem. Focení lidí, které katastrofa zasáhla, ale pro ně samotné nebylo jednoduché. Dostihly je silné emoce a potýkali se s nedostatkem spánku.