UMĚNÍ VIDĚT

Vzdělávání pro svět, ve kterém slova nestačí.

Jak porozumět fotografiím a dalšímu obrazovému materiálu? V rychle se měnícím světě, džungli médií a věku sociálních sítí se fotky, videa a obrázky stávají hlavním komunikačním nástrojem. Schopnost porozumět obrazovému materiálu je jednou ze základních potřeb dnešní doby. Náš web vám pomůže tuto schopnost rozvíjet. Hravě, skrze aktivity do výuky a další nástroje.

Aktivity a lekce

lekce / věk 13+ / 2 x 45 minut

Skládka elektronického odpadu v Ghaně

„Oči vidí pouze to, co je mysl připravena pochopit.“

Henri Berson

PROČ rozvíjet vizuální gramotnost?

Věděli jste, že až 80% toho, co se naučíme, závisí na zrakovém vjemu? Fotografie jsou běžnou součástí našeho života – nejen v rodinných albech, ale také v reklamě, médiích i na sociálních sítích. Stačí jedno kliknutí a obrázky můžeme šířit daleko za hranice našeho domova. Stejně jako text může být i obrazový materiál různě interpretován – v kontextu, správně, chybně nebo i záměrně manipulativně.

Proto je vizuální gramotnost neboli schopnost porozumět obrazovému materiálu jednou ze základních potřeb dnešní doby. Stejně jako bez čtenářské gramotnosti se děti dnes, v rychle se měnícím světě, bez vizuální gramotnosti neobejdnou.

Výstava ZOOM, aktivity a lekce, které najdete na tomto webu si kladou za cíl rozvíjet kritické myšlení a také vizuální gramotnost. Vašim studentům pomohou uvědomit si, jak vnímáme obrázky, videa a další formy multimédií. 

„S výskytem fakenews, manipulativních zpráv a videí na sociálních médiích je nyní více než kdy jindy nutné začlenit techniky, které studenty naučí pracovat s obrázky a přemýšlet o nich.

Když se naučí kriticky interpretovat vizuální média, zvýší své dovednosti v oblasti vizuální gramotnosti a kritického myšlení obecně.

Oba tyto soubory dovedností jsou nezbytné k tomu, aby se studenti stali informovanými občany, kteří chápou roli, kterou v komunikaci dnes hrají právě obrazy.“

Dana Statton Thompson (2019)

TEREZA, vzdělávací centrum

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.

www.terezanet.cz / Facebook Tereza

Kontakt

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1
terezanet.cz

Kontaktní osoba

Zuzana Jakobová
koordinátorka a spoluautorka webu Umění vidět a výstavy ZooM
zuzana.jakobova@terezanet.cz
+420 777 586 285

Web Umění vidět vznikl za finanční podpory Velvyslanectví USA v České republice.