Aktivity a lekce

Cílem webu Umění vidět je poskytnout vám, pedagogům i dalším zájemcům o téma, nástroj k rozvíjení vizuální gramotnosti (schopnosti porozumět obrazovému materiálu) u jednotlivých věkových skupin dětí. Vytvořili jsme a budeme i nadále tvořit a doplňovat web o kratší aktivity, zaměřené na rozvoj jednotlivých dovedností, i delší lekce, které propojují rozvoj vizuální gramotnosti s environmentálními tématy. Věříme, že se vám budou dobře zařazovat do výuky, budou žáky bavit a pomohou jim lépe se orientovat v současném světě, kde obrazový materiál hraje významnou roli.

Při práci na webu Umění vidět jsme se inspirovali například edukativní sérií The New York Times „What’s going on in this picture“ nebo technikami Thinking Routine z Harvardské univerzity.

Při tvorbě aktivit pečlivě dbáme na výběr fotografického materiálu, jeho kvalitu i výpovědní hodnotu. Své fotografie nám poskytli uznávaní a oceňovaní čeští fotografové Michal Čížek, Petr Josek, Jana K. Kudrnová a Lukáš Bíba.

Podíváme-li se pozorně, můžeme za každou fotografií odhalit skrytý příběh. Možná v něm najdeme nejen kousek autora fotografie, ale také kousek sebe. 

Lekce

lekce / věk 13+ / 2 x 45 minut

Skládka elektronického odpadu v Ghaně

lekce / věk 13+ / 2 x 45 minut

Bioplyn v Kambodži