Na základě práce s fotografií a jejího detailního pozorování rozvíjet vizuální gramotnost žáků. Analyzovat a zmapovat environmentální problém, na který fotografie poukazuje. Hledat souvislosti s místem, kde žáci žijí.

Bioplyn v Kambodži

Doporučený věk: 13-19 let

Čas: 2 x 45 minut

Anotace lekce: Lekce se skládá ze dvou vyučovacích hodin. První hodina je zaměřena na práci s fotografií a rozvoj vizuální gramotnosti žáků. Žáci získají zkušenost s tím, jak pomocí slov někomu zprostředkovat obsah fotografie neboli fotografii popsat. V rámci této hodiny se žáci při práci s fotografií pokusí odhadnout příběh, který fotografie zachycuje. Odhalení skutečného příběhu fotografie nastane až na začátku druhé hodiny. V té se již dále pracuje s environmentálním problémem zachyceným na fotografii – zdroje energie a energetické zásobování. Na základě práce s grafem žáci zjistí základní údaje o zdrojích energie v ČR, její využití i dopad na produkci CO2.

Pomůcky: Dataprojektor/interaktivní tabule, pracovní list, mobil, texty, fotografie

Doporučení: Aby žáci mohli adekvátně číst a interpretovat fotografii, je potřeba ji s nimi sdílet ve vysoké kvalitě. Nejlepším způsob je projekce fotografie dataprojektorem na bílé pozadí (interaktivní tabuli). Další možnosti je sdílení prostřednictvím moderních technologií na zařízení každého žáka. V takovém případě má žák možnost si fotografii různě přibližovat a posouvat a lépe číst její detaily. Fotografie by měla zůstat promítnuta/k dispozici po celou hodinu.

Stáhněte si celou lekci.