Žák pozoruje a odhaluje detaily, záměr a příběh fotografie, srovnává své domněnky se skutečným příběhem fotografie.

Týdny pro krajinu

Doporučený věk: od 12 let

Čas: 20–28 minut

Anotace aktivity: V průběhu aktivity budou žáci pozorovat fotografii, odhadovat, co se na ní děje, o kom vypráví a pro koho je určena. Na základě svých domněnek a pozorování fotografie vytvoří pozvánku na akci, ke které by se fotografie mohla hodit. Na závěr své domněnky porovnají se skutečným příběhem fotografie.

Pomůcky: fotografie, dataprojektor či interaktivní tabule, vytisknuté fotografie do skupin (nebo přístup k PC pro vytvoření elektronické verze pozvánky), papíry, tužky, pastelky, pera skutečný příběh fotografie k promítnutí

Doporučení: Ujistěte žáky, že žádné jejich tvrzení, domněnka, otázka a odpověď, která v průběhu této aktivity zazní, není špatně a ani nebude nijak hodnocena. Interakce s fotografií je zcela individuální záležitostí a jakákoli reakce na obrazový materiál je správná a opodstatněná. Při této aktivitě by nikdo neměl žáka a jeho interakci s fotografií hodnotit.

Inspirace pro tvorbu aktivity: http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Values%20Identities%20Actions_2.pdf

Stáhněte si celou aktivitu.